P R O J E C T   Q W I N
QWIN VEGA 2/0151/15

Title: Quantum walks and incompatibility
Duration: 01/01/2015 - 31/12/2017
Principal Investigator: Dr. Daniel Reitzner

Project Goals: Projekt je zameraný na dve zdanlivo odlišné oblasti. Prvou je štúdium rozptylov kvantových kráčaní na rozličných grafových štruktúrach a za pomoci takýchto rozptylov nielen efektívne detekovanie špecifických vlastností grafov ale aj schopnosť navrhovať také grafy, u ktorých takáto detekcia je možná a vedie k výhode oproti klasickému prístupu. Druhou oblasťou je štúdium nekompatibility ako charakteristického javu nielen kvantovej teórie ale celej hierarchie štatistických teórií a následne využitím týchto poznatkov merateľne odlíšiť kvantovú teóriu od ostatných teórií (nielen od klasickej). Zastrešením týchto dvoch oblastí je popis kvantovej nekompatibility meraní pri štúdiu rozptylov kvantových kráčaní na grafových štruktúrach.

Researchers: Daniel Reitzner, Michal Sedlák, Peter Rapčan, Tomáš Rybár, Mário Ziman,

Publications:
  1. Claudio Carmeli, Teiko Heinosaari, Daniel Reitzner, Jussi Schultz, Alessandro Toigo: Quantum incompatibility in collective measurements Mathematics 4, 54 (2016) [arXiv:1605.07551]
  2. Teiko Heinosaari, Jukka Kiukas, Daniel Reitzner: Noise Robustness of the Incompatibility of Quantum Measurements, Phys. Rev. A 92, 022115 (2015) [arXiv:1501.04554]