List of diploma students : List of Bachelor students : : List of PhD students :
 1. Lenka Moravčíková (FMFI UK, 2009)
  Dynamics of quantum entanglement
  školiteľ: Mário Ziman
  Journal of Physics A 43, 275306 (2010)
 2. Martin Piják (FMFI UK, 2009)
  Quantum key distribution protocols
  školiteľ: Mário Ziman
  neopublikovane
 3. Tomáš Rybár (FMFI UK, 2008)
  Repeatable quantum channels with memory
  školiteľ: Mário Ziman
  Physical Review A 78, 052114 (2008) [arXiv:0808.3851]
 4. Martina Bieliková (FMFI UK, 2005)
  Quantum concepts in cryptography
  školiteľ: Mário Ziman
  Physics Letters A 349, Issues 1-4 , pp 75-81 (2006), [quant-ph/0505041]
 5. Michal Sedlák (FMFI UK, 2005)
  Dekompozícia unitárnych matíc do kvantových logických sietí
  školiteľ: Martin Plesch
  Central European Journal of Physiscs 6, 128-134 (2008), [quant-ph/0607123]
 6. Zuzka Dzuráková (FMFI UK, 2004)
  Kvantové siete pre prípravu mnohočasticových entanglovaných stavov
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Journal of Physics A 37, 1843-1859 (2004)
 7. Jozef Košík (FMFI UK, 2003)
  Kvantové náhodné kráčania
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Central European Journal of Physics 4, 556-573 (2003)
 8. Daniel Nagaj (FMFI UK, 2003)
  Quantum homogenization for continuous variables
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Physical Review A 66 , 62307 (2002)
 9. Peter Rapčan (FMFI UK, 2003)
  Quantum homogenization in heterogenous reservoirs
  školiteľ: Vladimír Bužek
  not published
 10. Marián Roško (FMFI UK, 2002)
  Generalized measurements via programmable quantum processor
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Physical Review A 68, 062302 (2003), [quant-ph/0311172]
 11. Martin Plesch (FMFI UK, 2001)
  Entanglement: Kvantové korelácie v mnohcasticových systémoch
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Acta Physica Slovaca 52 , 09 (2002)
 12. Pavol Guštafík (FMFI UK, 2000)
  ???
  školiteľ: Gabriel Drobný
  asi nepublikovane
 13. Mário Ziman (FMFI UK, 2000)
  Kvantové husté kódovanie a miery kvantového previazania
  školiteľ: Vladimír Bužek
  Physical Review A 62 , 52301 (2000)