TÉMY BAKALÁRSKYCH PRÁC
 1. Kvantová optimalizácia a strojové učenie
  školiteľ: Daniel Nagaj (daniel.nagaj@savba.sk)
  Použijeme metódy strojového učenia na vylepšenie programovania optimalizačných algoritmov, ktoré pobežia na dnes dostupných kvantových počítačoch.
 2. Ako sa správa magnetický materiál vo fraktálnej geometrii?
  školiteľ: Andrej Gendiar (andrej.gendiar@savba.sk)
  Fraktál je matematická množnina charakteristická neceločíslenou Hausdorfovou dimenziou, ktorá má svoju vnútornú rekurentnú samopodobnú štruktúru. Ak do takejto geometrie vložíme kvantovomechanické objekty (napr. spinové operátory), môže dôjsť k organizovanému usporiadaniu interagujúcich spinov vzhľadom k veľkosti interakcie medzi spinmi, vonkajšieho magnetického poľa, či teploty. Cieľom bakalárskej práce bude výpočet usporiadanosti a entanglovanej entropie, ktoré dajú odpoveď na otázku, ktorá z fraktálnych geometrií umožňuje vznik spontánnej magnetizácie resp. demagnetizácie. Bližšie info u školiteľa a tiež na http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_fractals_by_Hausdorff_dimension
 3. Magnetizmus a jeho vlastnosti v jazyku tenzorových sietí
  školiteľ: Andrej Gendiar (andrej.gendiar@savba.sk)

  Bližšie info u školiteľa.
 4. Ako spraviť superpozíciu kvantových stavov?
  školiteľ: Mario Ziman (mario.ziman@savba.sk)
  Vieme, že schopnosť kvantových systémov byť v superpozícii stavov s rôznymi mechanickými hodnotami, je alfou a omegou rozdielu medzi kvantovými a klasickými systémami. Ako však takúto superpozíciu pripraviť? Odpoveď spolu nájdeme v tejto práci. Bližšie info u školiteľa.
 5. Programujeme kvantový počítač
  školiteľ: Mario Ziman (mario.ziman@savba.sk)
  Viete, že napr. vedci z IBM dali hlavy dohromady, postavili malý kvantový počítač a prakticky komukoľvek umožnili ho aj používať? My skúsime naprogramovať svoj vlastný program a otestovať ako sa im to podarilo. Bližšie info u školiteľa.