home   cv   physics   teaching   photos  

Svet kvantovej fyziky
séria populárnych článkov publikovaných v časopise Quark/2005

•  Kompletná séria v jednom súbore (2.8 MB)

•  1. Podivné pravdepodobnosti
•  2. Klonovanie, teleportácia a previazanie
•  3. Hranica medzi klasickým a kvantovým svetom
•  4. Kvantová kryptografia
•  5. Kvantové počítač
•  6. Skladáme kvantový počítač
•  7.I Problém merania, princípy a informácia (I. časť)
•  7.II Problém merania, princípy a informácia (II. časť)
•  8. Svetlo, fotóny, polarizácia
•  9. Stavba hmoty a tunelovanie
•  ????????? 10. Otestujte svoje vedomosti z kvantovej fyziky