home   cv   physics   teaching   photos  

Ako funguje 3D kino IMAX?

   Človek vníma svet okolo seba trojrozmerne vdaka dvom veciam. Po prvé "priestor je trojrozmerný" a po druhé "máme dve oči". Pravé a ľavé oko vidia každé trochu iný obraz. Až skladaním týchto obrazov, ktoré vnímame oboma očami, náš mozog produkuje trojrozmerný obraz sveta. V klasickom kine máme problém s bodom číslo jeden, t.j. obraz ktorý vnímame je dvojrozmerný (premietacia plocha). IMAX technológia rieši problém ako vrátiť tretí rozmer nafilmovanej realite.

   Princíp je vskutku jednoduchý a práve v tom je jeho genialita. Na filmové plátno sa vysielajú dva obrazy a našou úlohou je ich skladať. K tomu však potrebujeme špeciálne okuliare, ktoré zabezpečia, že každé naše oko vníma iba jeden z týchto obrazov. Svetlá oboch obrazov kmitajú (polarizácia) v navzájom kolmých smeroch. Sklíčka týchto okuliarov sú z takého materiálu, ktorý k Vášmu oku prepustí iba jeden obraz, t.j. jedno z kmitajúcich svetiel. Takto naše oči dostávajú presne také isté vnemy, ako keby sme boli v reálnom priestore, t.j. pravé a ľavé oko majú mierne odlišný obraz, z ktorého si hravo výsledný trojrozmerný obraz poskladáme. Ak by sme si v kine okuliare zložili, tak vidíme iba rozmazaný obraz, čo je dosledkom toho, že oboma očami vnímame obidba vysielané obrazy.

         

   V kine IMAX je však všetko trocha iné ako v normálnom kine. Pri natáčaní 3D filmu sa nepoužíva obyčajná kamera. Kamera má "dve oči", t.j. dve blízke šošovky snímajú filmovaný predmet a film sa zaznamenáva na dve pásky. Pri premietaní vlastne premietame filmy dva, kaž pre jedno oko. Samotná kamera nie je lacnou záležitosťou, pretože v súčasnosti existujú na svete iba dve. Hmotnosť takejto kamery je zhruba 109 kg a pri natáčaní vraj robí hluk ako motorová píla. Ozvučenie filmu sa preto musí robiť až dodatočne. Ak by ste si zblízka pozreli premietaciu plochu IMAX kina, tak si určite všimnete množstvo dierok, do ktorých kludne vopcháte svoj prst. Tieto dierky nemajú žiadny efekt na kvalitu obrazu, ale skrývajú zvukové reproduktory, ktoré potom umožnujú lepšliu priestorovosť zvuku, a teda lepší celkový 3D dojem.